IN VIVO

ZMIENIAJMY SIĘ - PRZEŻYJMY WIĘCEJ ŻYCIA

COACHING

Od ponad dwudziestu lat realizujemy coaching oraz doradztwo i szkolenia indywidualne dla pracowników firm i instytucji oraz klientów indywidualnych.

Coaching to proces umożliwiający uczenie i rozwój,  pomoc przy zmianie zachowań człowieka – jego istotą jest wspieranie człowieka w trakcie procesu zmian.

Stosujemy bardzo bogaty i zróżnicowany zestaw technik i metod zarówno analizy zachowania i  kompetencji  jak  i  wypracowywania  nowych,  bardziej   skutecznych   sposobów   działania i wzbudzania motywacji do ich zastosowania.

Poprzez cykl systematycznych spotkań wspieramy analizę stanu obecnego, definiowanie obszarów zmian i celów rozwojowych, planowanie zmian oraz ich wdrażanie.

Realizujemy:
  • coaching osobisty ukierunkowany na jakość życia lub kompetencje w obszarze określonym przez Klienta  
  • coaching organizacyjny ukierunkowany na sprawność funkcjonowania organizacji
  • coaching menadżerski ukierunkowany na efektywność kierowników i doskonalenie kompetencji kierowniczych
  • coaching specjalistyczny w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi 
  • coaching specjalistyczny w obszarze sprzedaży i obsługi klienta i kompetencji handlowych 
  • coaching specjalistyczny w obszarze prowadzenie szkoleń i kompetencji trenerskich
  • coaching kariery zawodowej  ukierunkowany  na  diagnozę  predyspozycji  zawodowych i planowanie rozwoju zawodowego 
  • coaching biznesowy ukierunkowany na powodzenia danego przedsięwzięcia biznesowego 

Kontakt wyłącznie mailowy: maria.lukasiewicz@invivo.com.pl  -  odpowiem na maila i uzgodnimy termin wizyty