IN VIVO

ZMIENIAJMY SIĘ - PRZEŻYJMY WIĘCEJ ŻYCIA

WARSZTAT DLA TRENERÓW

Zapraszamy do udziału w szkoleniach i warsztatach otwartych, które realizujemy w Poznaniu

Wszystkie szkolenia prowadzone są w formie warsztatowo – treningowej. Podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji przez trenera, ale główną część szkolenia stanowią zadania i ćwiczenia praktyczne realizowane przez uczestników indywidualnie i grupowo, testy umożliwiające diagnozę kompetencji, dyskusja moderowana, symulacje, gry oraz analizy przypadków dostosowane do tematyki szkolenia.

Wszystkie szkolenia i warsztaty prowadzone są wyłącznie przez certyfikowanych trenerów Grupy Trenerskiej  IN  VIVO  w  oparciu  o autorskie  programy i metody dydaktyczne - kompetencje i doświadczenie trenerów pozwalają na elastyczne dostosowywanie przebiegu szkolenia do potrzeb, zainteresowania oraz  doświadczenia uczestników szkolenia lub warsztatu.

Szkolenia i warsztaty realizujemy w małych grupach, przyjaznej  i  bezpiecznej   atmosferze  oraz   atrakcyjnej i aktywnej formie zajęć – zawsze otrzymasz materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Zapraszamy!

Warsztat dla trenerów – trening umiejętności prowadzenia szkoleń 
14-15-16.01.2015 (9:00 – 16:00)

Zapraszamy osoby prowadzące szkolenia i warsztaty – w trakcie szkolenia omawiamy i ćwiczymy:
  • umiejętność planowania szkoleniach
  • pozytywną autoprezentację i budowanie autorytetu trenera
  • nawiązywanie kontaktu z grupą i przełamywanie bierności
  • przygotowanie i prowadzenie prezentacji
  • tworzenie i wykorzystywanie aktywizujących metod dydaktycznych
  • radzenie sobie w sytuacjach trudnych w trakcie szkolenia
  • radzenie sobie z tremą i emocjami
  • wywieranie wpływu na uczestników szkolenia 
  • kontrolowanie procesu grupowego w trakcie szkolenia 

cena:1100 zł + 23%VAT (1353 zł)

aby uzyskać informacje o szkoleniu lub warsztacie albo zapisać się – wyślij maila maria.lukasiewicz@invivo.com.pl  - prześlemy niezobowiązująco wszystkie informacje