IN VIVO

ZMIENIAJMY SIĘ - PRZEŻYJMY WIĘCEJ ŻYCIA

SZKOLENIE I PROGRAM CERTYFIKACYJNY TRE® W POZNANIU - II EDYCJA

warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /includes/theme.inc on line 171.

Zapraszamy  do udziału w szkoleniu i programie certyfikacyjnym TRE® w Poznaniu! - II edycja

W  grudniu  2014  rozpoczęliśmy  w  Poznaniu  szkolenia  i  program  certyfikacyjnyTRE®  (Tension  & Trauma  Releasing Exercises)  - w dniach 19-21.12.2014 odbyło się pierwsze szkolenie wprowadzające dla pierwszej edycji programu certyfikacyjnego (warsztat TRE® I poziomu) – zdjęcia: http://tre-polska.pl/galeria/

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem organizujemy w Poznaniu drugą edycję szkolenia i programu certyfikacyjnego TRE®  - jeśli chcesz nauczyć się metody TRE®  i uzyskać uprawnienia do jej stosowania w Twojej pracy z ludźmi – serdecznie zapraszamy!


Zapraszamy również do udziału w jednodniowym warsztacie prezentującym metodę TRE®, który odbędzie się w Poznaniu w sobotę 7 marca 2015 w godzinach 9:00 – 16:00. W trakcie warsztatu uczestnicy zostaną zapoznani z metodą oraz doświadczą jej działania na sobie wykonując TRE® - informacja o warsztacie.
Liczba miejsc ograniczona.


TRE®
to skuteczna metoda pracy z ciałem, ukierunkowana na uwalnianie napięć, traumy i stresu - wszelkie informacje o metodzie TRE® oraz szkoleniu i programie certyfikacji znajdują się na stronie:

Szkolenie poprowadzi Elżbieta Pakoca – pierwszy w Polsce licencjonowany nauczyciel metody TRE®, która ukończyła SZKOLENIE NAUCZYCIELSKIE TRE®, uzyskała TRE® LEVEL III CERTIFICATE, ściśle współpracuje i podpisała umowę licencyjną z dr Davidem Berceli’m, uprawniającą do samodzielnego uczenia i wydawania certyfikatów TRE®.

Realizacja szkolenia i programu certyfikacji pod kierunkiem polskiego nauczyciela usprawnia spełnienie wymogów certyfikacyjnych i uzyskanie certyfikatu TRE®, który uprawnia do stosowania tej metody we własnej pracy z ludźmi – szkolenia, superwizje i sesje TRE® realizowane są w języku polskim, nauczyciel jest dostępny i jego elastyczność w zakresie uzgadniania terminów szkoleń, sesji i superwizji jest duża.

Zgodnie z wymaganiami programu certyfikacji organizujemy warsztaty dla każdego poziomu certyfikacji oraz wspieramy uczestników programu w realizacji pozostałych wymagań certyfikacyjnych – sesji indywidualnych oraz superwizji indywidualnych i grupowych – zapewniając miejsce do ich realizacji oraz kontakty z certyfikowanymi praktykami TRE®.

Terminy szkoleń i superwizji grupowych:

Serdecznie  zapraszamy osoby,  które  chcą  poznać TRE®  na jednodniowy  warsztat  prezentujący metodę, który  odbędzie  się w Poznaniu w sobotę 7 marca 2015 w godzinach 9:00 – 16:00.
Cena: 250 zł
Liczba miejsc ograniczona. 

Serdecznie  zapraszamy  osoby,  które  zaliczyły  warsztat  TRE® I poziomu  na obowiązkową  superwizję  grupową w Poznaniu w dniach 20-22 marca 2015.

Serdecznie zapraszamy osoby, które chcą rozpocząć szkolenie i program certyfikacji TRE®, na pierwsze szkolenie wprowadzające (warsztat TRE® I poziomu) dla drugiej edycji programu certyfikacji – odbędzie się ono  w Poznaniu w  dniach 22-24 maja 2015.

Ta edycja programu certyfikacji TRE® realizowana jest zgodnie z nowymi wymaganiami certyfikacyjnymi obowiązującymi do 2015 roku – aby uzyskać certyfikat TRE® (czyli uprawnienia do stosowania metody w swojej pracy z ludźmi) należy zaliczyć dwa warsztaty i dwie superwizje grupowe oraz odpowiedną ilość sesji i superwizji indywidualnych – wymagania certfikacyjne: http://tre-polska.pl/naucz-sie-tre/dla-innych/szkolenie/ 

Termin drugiego warsztatu dla tej edycji to 21-23 sierpnia  2015. 

Terminy obowiązkowej superwizji grupowej dla tej edycji programu certyfikacyjnego to 9-11 paździenika 2015 i 11-13 grudnia 2015. 

Szkolenia i superwizje  grupowe zaczynamy  zawsze w piątek po południu (godz.16:00- 20:00), pracujemy całą sobotę (9:00 – 18:00 z przerwą na lunch), kończymy w niedzielę o 14:00. 

Zajęcia odbywać się będą w Poznaniu.

Ceny w programie certyfikacji:
każdy warsztat – 1100 zł brutto
superwizja grupowa obowiązkowa – 900 zł brutto
superwizja grupowa dodatkowa – 700 zł brutto
ceny sesji indywidualnych ustalają certyfikowani praktycy  TRE®

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu i być może w programie certyfikacji napisz:
maria.lukasiewicz@invivo.com.pl   -  wyślemy wszelkie informacje oraz przyjmiemy zgłoszenie

Jesteśmy organizatorem tego szkolenia i programu certyfikacji TRE® w Poznaniu – zgłoszenia udziału w szkoleniu należy kierować do nas (maria.lukasiewicz@invivo.com.pl) – prowadzimy wszystkie sprawy organizacyjne związane z programem certyfikacji.

Informacje o szkoleniach i programach certyfikacyjny TRE® realizowanych w innych miastach w Polsce znajdują się na stronach Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej www.analizabioenergetyczna.org