IN VIVO

ZMIENIAJMY SIĘ - PRZEŻYJMY WIĘCEJ ŻYCIA

TRENING ASERTYWNOŚCI

Zapraszamy do udziału w szkoleniach i warsztatach otwartych, które realizujemy w Poznaniu

Wszystkie szkolenia prowadzone są w formie warsztatowo – treningowej. Podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji przez trenera, ale główną część szkolenia stanowią zadania i ćwiczenia praktyczne realizowane przez uczestników indywidualnie i grupowo, testy umożliwiające diagnozę kompetencji, dyskusja moderowana, symulacje, gry oraz analizy przypadków dostosowane do tematyki szkolenia.

Wszystkie szkolenia i warsztaty prowadzone są wyłącznie przez certyfikowanych trenerów Grupy Trenerskiej  IN  VIVO  w  oparciu  o autorskie  programy i metody dydaktyczne - kompetencje i doświadczenie trenerów pozwalają na elastyczne dostosowywanie przebiegu szkolenia do potrzeb, zainteresowania oraz  doświadczenia uczestników szkolenia lub warsztatu.

Szkolenia i warsztaty realizujemy w małych grupach, przyjaznej  i  bezpiecznej   atmosferze  oraz   atrakcyjnej i aktywnej formie zajęć – zawsze otrzymasz materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Zapraszamy!

Trening asertywności
15-16.11.2014 (sobota od 9:00 do 16:00, niedziela od 9.00 do 13:00)

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą doskonalić swoją asertywność – w trakcie szkolenia:
  • dowiesz się jaki jest poziom Twojej asertywności
  • poznasz bariery własnej asertywności i nauczysz się radzić sobie z nimi 
  • zmienisz myślenie o sobie samym i innych na bardziej asertywne
  • nauczysz się komunikować bardziej skutecznie i konstruktywnie 
  • nauczysz się asertywnego komunikowania swoich emocji, opinii, potrzeb i oczekiwań
  • nauczysz się asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych  - agresji lub manipulacji ze strony innych 

cena: 550 zł + 23%VAT (676,50 zł)

aby uzyskać informacje o szkoleniu lub warsztacie albo zapisać się – wyślij maila maria.lukasiewicz@invivo.com.pl  - prześlemy niezobowiązująco wszystkie informacje