IN VIVO

ZMIENIAJMY SIĘ - PRZEŻYJMY WIĘCEJ ŻYCIA

SZKOLENIA ZARZĄDZANIE

Od ponad dwudziestu lat prowadzimy szkolenia oraz doradztwo w zakresie zarządzania - współpracowaliśmy w tym zakresie z organizacjami (zarówno przedsiębiorstwami jak i instytucjami) zróżnicowanymi pod względem profilu działalności, wielkości, branży, systemu organizacji i zarządzania, pozycji strategicznej,  dojrzałości organizacyjnej oraz kierunków i celów rozwojowych. Towarzyszyliśmy procesowi przemian gospodarczych w Polsce i na bazie tych doświadczeń skutecznie wspieramy proces doskonalenia kompetencji w obszarze organizacji i zarządzania.

Proponujemy szkolenia w zakresie: 
 • zarządzania strategicznego (analiza strategiczna, analiza otoczenia konkurencyjnego, analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa, ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa, opracowanie misji firmy oraz celów strategicznych, opracowanie kierunków rozwoju strategii, wdrażanie strategii zarządzania, główne niebezpieczeństwo procesu wdrażania strategii, zarządzanie zmianami w organizacji, budowanie sprawnego systemu organizacji i zarządzania oraz wdrażanie kultury organizacyjnej zorientowanej na efektywność).
 • zarządzania zespołem (planowanie i organizowanie pracy, motywowanie pracowników, egzekwowanie i dyscyplinowanie pracowników, budowanie zespołu i współpraca, kształtowanie relacji w zespole, kompetencje menedżerskie, przywództwo, zarządzanie czasem i organizacja pracy menedżera), 
 • przywództwa Lean (specyfika Lean Leadership, role, zadania i kompetencje liderów w koncepcji Lean Leadership,kompetencyjny model przywództwa Lean i doskonalenie poszczególnych kompetencji) 
 • zarządzania projektem (organizacja pracy w ramach projektu, budowanie zespołu projektowego, planowanie i budżetowanie projektu, dokumentacja projektu, nadzór nad realizacją projektu, współpraca z dostawcami, zamknięcie projektu), 
 • narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi (wartościowanie pracy, struktura organizacyjna i opisy stanowisk pracy, dobór kadr, systemy motywacyjne, systemy ocen pracowniczych, systemy rozwoju kadr, outplacement), 
 • zarządzania zmianą (identyfikacja i planowanie zmiany, wdrażanie zmian, przezwyciężanie oporu wobec zmian, zmiany postaw, przywództwo i zarządzanie w sytuacji zmiany)

Szkolenia prowadzone przez nas mają formę warsztatowo – treningową, wykorzystujemy aktywne metody dydaktyczne - podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji przez trenera, następnie uczestnicy realizują ćwiczenia i zadania praktyczne, biorą udział w symulacjach i dyskusjach moderowanych, rozwiązują testy kompetencyjne i przygotowują narzędzia przydatne w realizacji ich faktycznych zadań. Uczestnicy szkoleń otrzymują na bieżąco informację zwrotną o poziomie swoich kompetencji oraz mają możliwość indywidualnych konsultacji z trenerami.

Szkolenia zamknięte (dedykowane) przygotowywane są na podstawie identyfikacji potrzeb szkoleniowych Klienta, realizowane zadania praktyczne dostosowane są do faktycznych zadań realizowanych przez uczestników szkoleń w trakcie ich pracy zawodowej a tematyka szkolenia uwzględnia specyficzne wymagania Klienta.

Gwarantujemy: 
 • intensywny, interaktywny i angażujący  przebieg szkolenia
 • przyjazną atmosferę szkolenia
 • stosowanie aktywnych metod dydaktycznych
 • program i treści szkolenia opracowane w oparciu o wyniki badań naukowych i praktycznie stosowane rozwiązania
 • realny wzrost kompetencji
 • praktyczną przydatność prezentowanych treści,
 • udział trenerów o o dużym doświadczeniu praktycznym i dydaktycznym
 • dostosowywanie treści szkolenia do praktyki uczestników
 • materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.