IN VIVO

ZMIENIAJMY SIĘ - PRZEŻYJMY WIĘCEJ ŻYCIA

IN VIVO

Zmieniamy się …...

Jesteśmy  zespołem  trenerów,   konsultantów   i   terapeutów  -  od  1995  roku  działamy  na   rynku  szkoleń  i  doradztwa  dla  firm i instytucji oraz w obszarze wspierania rozwoju indywidualnego człowieka.


Skutecznie      wspieramy     rozwój     i     procesy      zmian w  organizacjach
 -  zarówno  w  obszarze  tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych jak i  zmian postaw, zachowań i kompetencji.

Wychodzimy z założenia, że jedyną  zmianą, która  może  być  trwała  lub  mieć  znaczenie  jest taka  zmiana,  na jaką dana osoba  sama  się  decyduje  i  nad  jaką sama  pracuje.

Wykorzystujemy autorskie narzędzia i metody, wszyscy nasi konsultanci, trenerzy i terapeuci przechodzą proces certyfikacji kompetencji zgodnie z naszym standardem co gwarantuje jakość ich pracy.

Sami również ciągle się zmieniamy......
  • realizujemy własny wewnętrzny program  doskonalenia i certyfikacji kompetencji  trenerów i konsultantów – zarówno  w zakresie kompetencji merytorycznych jak i dydaktycznych 
  • doskonalimy programy oraz metody szkoleń aby były merytorycznie skuteczne, praktycznie przydatne i atrakcyjne dla uczestników 
  • włączamy do oferty szkoleń i doradztwa treści i rozwiązania oparte na  najnowszych koncepcjach oraz wynikach badań naukowych  w obszarze organizacji i zarządzania oraz psychologii i innych nauk o zachowaniach ludzi. 


Skutecznie   wspieramy   rozwój  i  procesy  zmian  indywidualnych
  –  poprzez   indywidualne  doradztwo,  szkolenia,  coaching i psychoterapię.

W  ostatnim  czasie  zaangażowaliśmy  się  w  promowanie i  rozwój  w  Polsce analizy bioenergetycznej – skutecznej i uznanej metody psychoterapeutycznej, której twórcą jest Alexander Lowen.

Analiza bioenergetyczna jest pasjonującą drogą do rozwoju, uruchomienia własnego potencjały, pozbycia się ograniczeń, odzyskania energii, witalności oraz skuteczności działania. Wywodzące  się z  niej  techniki   poprzez   wspieranie  rozwoju  osobistego  człowieka   wspierają   jego  skuteczność i kompetencje zawodowe.

Zapraszamy!