IN VIVO

ZMIENIAJMY SIĘ - PRZEŻYJMY WIĘCEJ ŻYCIA

SZKOLENIA SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA

Od ponad dwudziestu lat prowadzimy szkolenia oraz doradztwo w zakresie sprzedaży i obsługi klienta - współpracowaliśmy w tym zakresie z organizacjami (zarówno przedsiębiorstwami jak i instytucjami) zróżnicowanymi pod względem profilu działalności, wielkości, branży, systemu organizacji i zarządzania, pozycji strategicznej,  dojrzałości organizacyjnej oraz kierunków i celów rozwojowych.
Współpracowaliśmy z partnerami o bardzo różnych rozwiązaniach w obszarze procesów sprzedaży i obsługi klienta i na bazie tych doświadczeń skutecznie wspieramy proces doskonalenia kompetencji w tych obszarach.

Proponujemy szkolenia w zakresie: 
 • obsługi klienta (komunikacja w kontakcie z klientem, kompetencje osób obsługujących klienta, fazy obsługi klienta, budowanie relacji z klientem, przezwyciężanie sytuacji trudnych w kontakcie z klientem, obsługa klienta przez telefon) 
 • doskonalenia umiejętności sprzedaży (rozmowa handlowa, negocjacje handlowe, techniki sprzedaży, analizy przedsprzedażowe i przygotowanie się do kontaktu z klientem, identyfikacja sytuacji, potrzeb klienta, dostrajanie, budowanie argumentacji handlowej, negocjacje cenowe i techniki argumentacji cenowych, prezentacje handlowe, kompetencje i zadania handlowca, organizacja pracy handlowca, sprzedaż przez telefon) 
 • zarządzania procesem sprzedaży (organizacja procesu sprzedaży, organizacja i zarządzanie w dziale handlowym, dobór, ocena, motywowanie i kontrolowanie zespołu handlowego, tworzenie i zarządzanie bazami klientów, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie relacjami z klientami kluczowymi, analizy sprzedaży, programy lojalnościowe i budowanie lojalności klienta, windykacja należności) 
 • marketingu (strategie marketingowe, zarządzanie produktem, zarządzanie marką, zarządzanie ceną, zarządzanie asortymentem, badania i analizy marketingowe, promocja)

Szkolenia prowadzone przez nas mają formę warsztatowo–treningową, wykorzystujemy aktywne metody dydaktyczne - podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji przez trenera, następnie uczestnicy realizują ćwiczenia i zadania praktyczne, biorą udział w symulacjach i dyskusjach moderowanych, rozwiązują testy kompetencyjne i przygotowują narzędzia przydatne w realizacji ich faktycznych zadań. Uczestnicy szkoleń otrzymują na bieżąco informację zwrotną o poziomie swoich kompetencji oraz mają możliwość indywidualnych konsultacji z trenerami.

Szkolenia zamknięte (dedykowane) przygotowywane są na podstawie identyfikacji potrzeb szkoleniowych Klienta, realizowane zadania praktyczne dostosowane są do faktycznych zadań realizowanych przez uczestników szkoleń w trakcie ich pracy zawodowej a tematyka szkolenia uwzględnia specyficzne wymagania Klienta.

Gwarantujemy: 
 • intensywny, interaktywny i angażujący  przebieg szkolenia
 • przyjazną atmosferę szkolenia
 • stosowanie aktywnych metod dydaktycznych
 • program i treści szkolenia opracowane w oparciu o wyniki badań naukowych i praktycznie stosowane rozwiązania
 • realny wzrost kompetencji
 • praktyczną przydatność prezentowanych treści
 • udział trenerów o o dużym doświadczeniu praktycznym i dydaktycznym
 • dostosowywanie treści szkolenia do praktyki uczestników
 • materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.