IN VIVO

ZMIENIAJMY SIĘ - PRZEŻYJMY WIĘCEJ ŻYCIA

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I ZARZĄDZANIE EMOCJAMI

Zapraszamy do udziału w szkoleniach i warsztatach otwartych, które realizujemy w Poznaniu

Wszystkie szkolenia prowadzone są w formie warsztatowo – treningowej. Podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji przez trenera, ale główną część szkolenia stanowią zadania i ćwiczenia praktyczne realizowane przez uczestników indywidualnie i grupowo, testy umożliwiające diagnozę kompetencji, dyskusja moderowana, symulacje, gry oraz analizy przypadków dostosowane do tematyki szkolenia.

Wszystkie szkolenia i warsztaty prowadzone są wyłącznie przez certyfikowanych trenerów Grupy Trenerskiej  IN  VIVO  w  oparciu  o autorskie  programy i metody dydaktyczne - kompetencje i doświadczenie trenerów pozwalają na elastyczne dostosowywanie przebiegu szkolenia do potrzeb, zainteresowania oraz  doświadczenia uczestników szkolenia lub warsztatu.

Szkolenia i warsztaty realizujemy w małych grupach, przyjaznej  i  bezpiecznej   atmosferze  oraz   atrakcyjnej i aktywnej formie zajęć – zawsze otrzymasz materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Zapraszamy!

Radzenie sobie ze sTREsem i zarządzanie emocjami – techniki pracy z ciałem i myśleniem  
28-29-30.01.2015 (9:00 – 16:00)

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą doskonalić swoją umiejętność zarządzania emocjami i radzenia sobie ze stresem – w trakcie szkolenia:
  • dowiesz się jak przebiega proces emocjonalny i jakie są jego przyczyny i konsekwencje
  • dowiesz się po co są emocje i stres 
  • zdiagnozujesz własny sposób reagowania na stres
  • zdiagnozujesz własny sposób funkcjonowania emocjonalnego i poziom inteligencji emocjonalnej
  • poznasz i nauczysz się technik pracy z ciałem opartych na  metodzie Tension &Trauma Releasing Exrecises (TRE), której twórcą jest  David Berceli
  • poznasz i nauczysz się technik pracy z myśleniem opartych na Racjonalnej Terapii Zachowania oraz rzetelnej wiedzy psychologicznej wywodzącej się z innych nurtów, opracowanych w sposób umożliwiający ich samodzielne i bezpieczne stosowania w codziennym życiu
  • poznasz i nauczysz się innych, prostych i skutecznych technik radzenia sobie ze stresem i zarządzania emocjami, które będziesz mógł z łatwością zastosować  w codziennym życiu i w pracy
  • nauczysz się konstruktywnego dla Ciebie i innych wyrażania emocji 
  • uzyskasz dostęp do siły, której źródłem są Twoje emocje

cena: 1100 zł + 23%VAT (1353 zł)

aby uzyskać informacje o szkoleniu lub warsztacie albo zapisać się – wyślij maila maria.lukasiewicz@invivo.com.pl  - prześlemy niezobowiązująco wszystkie informacje