IN VIVO

ZMIENIAJMY SIĘ - PRZEŻYJMY WIĘCEJ ŻYCIA

EMOCJE I STRES, TRE

Emocje i stres to naturalne reakcje naszego organizmu,  ważne i silnie wpływające  na   nasze  samopoczucie i funkcjonowanie.  Często  spostrzegamy i doświadczamy ich w sposób negatywny – jesteśmy niespokojni, zdezorganizowani, smutni, zalęknieni, rozdrażnieni, zablokowani, spięci, zmęczeni, apatyczni, wypaleni, chorujemy, wpadamy w nałogi -  lista negatywnych aspektów emocji i stresu wydaje się nie mieć końca.

Panuje powszechnie pogląd, że emocje są poza naszą kontrolą i powstają jako automatyczna reakcja na wydarzenia zewnętrzne oraz na to, co robią lub mówią inni.  Myślimy o emocjach jako o czymś gorszym od rozumu i w ten sposób negujemy ich wartość.

Unikanie negatywnych emocji chroni nas przed bólem, ale na krótko! Jednocześnie nie pozwala odczuwać radości miłości i związków z ludźmi, czyli całej gamy pozytywnych emocji, a to przecież nadaje sens i smak naszemu życiu.

Założenie, że nie mamy żadnej kontroli nad własnymi emocjami
jest błędne, podobnie jak to, że człowiekowi może służyć brak emocji.

Emocje, nawet te bardzo bolesne, są wewnętrznym kompasem
wskazującym, że nasze obecne zachowanie nie sprawdza się.

Podstawą do skutecznego wykorzystania emocji jest zrozumienie, że one wszystkie nam służą! Emocje, które kiedyś uznawaliśmy za negatywne, są w rzeczywistości WEZWANIEM DO DZIAŁANIA! Pokazują, że powodem naszego cierpienia jest sposób, w jaki postrzegamy otaczający nas świat, nasza własna komunikacja z innymi ludźmi, lub rodzaj relacji, w jakie mamy zwyczaj wchodzić. Emocje wskazują, że trzeba wreszcie podjąć konkretne działania, by zmienić negatywną sytuację.

Emocje to informacje dla nas (taka czerwona/zielona lampka) – czy dana sytuacja mi odpowiada

EMOCJA TO NIEOCENIONE ŹRÓDŁO INFORMACJI

KOTROLA NAD EMOCJAMI LEŻY W NASZYCH MOŻLIWOŚCIACH!

Zapraszamy na szkolenia, których podstawowym celem jest wypracowanie kompetencji umożliwiających uzyskiwanie pozytywnego wpływu emocji i stresu na nasze życie, efektywność i samopoczucie.

Kompetencje te to metody pracy zarówno z ciałem jak i sposobem myślenia – poznasz je, nauczysz się je stosować oraz będziesz miał możliwość doświadczyć ich w trakcie szkolenia.

Metody i techniki, które poznasz w trakcie szkoleń wywodzą się z uznanych nurtów psychologii, fizjologii i innych nauk o człowieku - opierają się na rzetelnej wiedzy oraz wieloletnich badaniach nad ich skutecznością. Trenerzy prowadzący szkolenie mają bardzo duże doświadczenia w ich stosowaniu.

W trakcie szkoleń:
 • dowiesz się jak przebiega proces emocjonalny i jakie są jego przyczyny i konsekwencje
 • dowiesz się po co są emocje i stres 
 • zdiagnozujesz własny sposób reagowania na stres
 • zdiagnozujesz własny sposób funkcjonowania emocjonalnego i poziom inteligencji emocjonalnej
 • poznasz i nauczysz się technik pracy z ciałem opartych na  metodzie Tension &Trauma Releasing Exrecises (TRE), której twórcą jest  David Berceli
 • poznasz i nauczysz się technik pracy z myśleniem opartych na Racjonalnej Terapii Zachowania oraz rzetelnej wiedzy psychologicznej wywodzącej się z innych nurtów, opracowanych w  sposób umożliwiający ich samodzielne i bezpieczne stosowania w codziennym życiu
 • poznasz i nauczysz się innych, prostych i skutecznych technik radzenia sobie ze stresem i zarządzania emocjami, które będziesz mógł z łatwością zastosować  w codziennym życiu i w pracy
 • nauczysz się konstruktywnego dla Ciebie i innych wyrażania emocji 
 • uzyskasz dostęp do siły, której źródłem są Twoje emocje

Proponujemy szkolenia w zakresie: 

 • doskonalenia inteligencji emocjonalnej (rozpoznawania i rozumienia własnych emocji, sterowania emocjami, zmiany destrukcyjnych przekonań, rozpoznawania emocji u innych, sterowania własną motywacją i kształtowania emocjonalnie dobrych relacji z innymi, kształtowania optymistycznego stylu myślenia) 
 • technik radzenia sobie z traumą, stresem i napięciem – opartych zarówno na pracy z ciałem jak i sposobem myślenia
 • ćwiczeń bioenergetycznych – wywodzących się z analizy bioenergetycznej, które poprzez ciało wpływają na psychikę 
 • jeśli chcesz  zdobyć kompetencje i uprawnienia do wykorzystywania metody TRE (Tension &Trauma Releasing Exrecises) w Twojej pracy z ludźmi – zapraszamy do udziału w szkoleniu i procesie certyfikacji TRE w Poznaniu 

 

Zapraszamy!